Om Oss

Eco-Clean i Skåne AB bildades 2015 och är en avknoppning från Scientific Lab Glass AB som är baserat i Löberöd, Skåne. Scientic Lab Glass har under 9 år utvecklat Eco-Clean maskinerna. Det började som ett € 30 millioner EU-projekt 2006-2009 där Scientific Lab Glass deltog. Frågan EU ville ha besvarat var: ”Går det att hygienisera kyl-och skärvätskor utan kemikalier och ändå behålla smörj/kylegenskaper, prestanda och stabilitet?” 
 
Svaret är ja! Tack vara intensiv produktutveckling från och med 2009 och efter ett antal fälttester och laboratorieanalyser som garanterar funktionalitet finns idag Eco-Clean på  marknaden.
 
Eco-Clean löser att antal problem för verkstadsindustrin och möjliggör en framtid helt utan biocider i kyl- och skärvätskor. Detta är extra viktigt eftersom ett EU-direktiv (528/2012) innebär ännu hårdare regler vad gäller användning av biocider från och med 1/1-2015.
 
Eco-Clean är miljövänlig, ekonomisk, har ingen negativ påverkan på kyl- och skärvätskan. Den bryter ner skadliga bakterier, förlänger kyl- och skärvätskans livstid och säkerställer en bra arbetsmiljö eftersom de gifter och skadliga ämnen i luften som biocider och härsken skärvätska ger upphov till försvinner. Dessutom elimineras den typiska "måndagslukten" som ofta finns i verkstadslokalerna.

Uppstartsteam och ägare


Bildbeskrivning

Leif Lundberg – grundare och produktutvecklare

Leif Lundberg har en mycket lång erfarenhet av att leverera unika lösningar till universitet och bioteknik-, kemi- och läkemedelsföretag över hela världen. Han arbetar ofta hand i hand med sina kunder och ingår ofta i olika projektgrupper. Hans specialitet är specialglas i alla dess former. En passion är att utveckla smarta lösningar som kan göra skillnad. Eco-Clean är en sådan.


Till vardags återfinns Leif som VD för Scientific Labglas AB.


Utbildning: Lunds Universitet; Inst. för oorganisk kemi

Industribakgrund: Kockums Industri, Scientific Lab Glass (8 år)

Arbetslivserfarenheter: Egen företagare (29 år)

Specialistkompetens: Instrumentglasblåsare, produktutveckling

Bildbeskrivning

Per-Erik Nilsson – VD

Per-Erik Nilsson har som VD och försäljningschef under de senaste 20 åren framgångsrikt startat upp flera internationella teknik- och livsmedelsbolag. Hans ambition är att få Eco-Clean att växa genom mycket nöjda kunder. Att utrustningen Eco-Clean erbjuder dessutom skapar en hälsosam miljö är ett stort bonus för Per-Erik.


Utbildning: Civ. ekon. Handelshögskolan i Stockholm

Industribakgrund: Ingman Glass, Oatly, Amcor, Flir Systems, Tetra Pak

Projekterfarenheter: Uppdrag hos livsmedels- och teknologiföretag

Specialistkompetens: M&S, verksamhetsstyrning (VD 8 år)

Bildbeskrivning

Lennart Lindahl

Lennart Lindahl, disputerad inom livsmedelsteknologi på LTH, har lång erfarenhet av forskning, utveckling och tvärvetenskapligt innovationsarbete inom livsmedel och närliggande områden. Att få innovativa företag att växa och fylla ett behov hos marknaden går som en röd tråd i hans yrkesroll.


Den dagliga verksamheten är som ansvarig för clustret Ideon Agro Food i Lund.


Utbildning: Civ. ing., Tekn.dr. (livsmedelsteknologi) 

Arbetslivserfarenheter: Utbildning, mentorskap, projektledning

Projekterfarenheter: Uppstartsbolag i Sverige och internationellt

Specialistkompetens: Innovationer, entreprenörskap, R&D

Bildbeskrivning
Lars Hjelm
Lars Hjelm har mångårig erfarenhet från industriell verksamhet i internationell miljö (15 år). Han har haft ledande positioner inom försäljning, strategisk marknadsföring, logistik och verksamhetsstyrning. Han har bott och verkat i flera olika länder i Europa, samt i USA. Han har även verkat som strategisk rådgivare och projektledare i större internationella konsultorganisationer och då med fokus på strategisk omställning och förnyelse. Hans ambition är att utifrån en styrelseposition bidra till en framgångsrik utveckling för Eco-Clean.

Utbildning: High School, Mich,US; Civ.ekon. Lunds Universitet

Industribakgrund: Dow Chemical Europe ( S, D, CH, B)

Konsulterfarenheter: SIAR, Gemini Consulting, PWC Consulting

Specialistkompetens: Business Management, strategiska projekt

Postadress
Eco-Clean i Skåne AB
Uardavägen 16 D
224 71 Lund 
Besöksadress

Brödåkra Rödahus 2 
240 33 Löberöd 
Telefon och e-post

0733-20 30 90
info@eco-clean.se
© Eco-Clean i Skåne AB