Bildbeskrivning

Framtiden utan biocider

I january 2015  skärpte  EU  reglerna  för  användning  av  biocider  i  kyl-  och skärvätskor.

Detta kan skapa många problem för verkstadsindustrin, både vad gäller ekonomi och arbetsmiljö.
 
Eco-Clean hygieniserar kyl- och skärvätskor dokumenterat effektivt och helt utan miljöfarliga ämnen. Kan användas under pågående produktion.

  • Inget behov av biocider
  • Bättre arbetsmiljö. Tar dessutom bort dålig lukt
  • Skärvätskan varar längre och risken för produktionsstopp minskar. Lägre driftskostnader 
  • Hjälper till att stabilisera pH nivån. Korrosion och slitage på bearbetningsmaskinen minskar
  • Minskad inblandning av läckolja. Skärvätskan blir mindre klibbig och ger renare arbetsstycken, spån och siktfönster. Spar arbetstid och pengar
  • Motverkar skumbildning i skärvätskan