Vanliga frågor

Hur fungerar Eco-Clean?Försvinner den dåliga lukten från vätskan när man använder

Eco-Clean?Hur lång tid efter man påbörjat behandlingen tar det innan man märker att det slutar att lukta illa?Hur påverkas vätskan av behandlingen?Hur ofta ska jag använda Eco-Clean?Hur använder jag Eco-Clean?Hur når jag bästa resultat om jag har en tank som stinker och vill behandla den snarast?Kan jag använda Eco-Clean även under pågående produktion?Är det några kemikalier inblandade i behandlingen?Behöver jag använda något additiv (biocider) för att komma till rätta med dålig lukt i skärvätskan?Vad är serviceintervallet på Eco-Clean maskinerna?Påverkar Eco-Clean PH värdet i vätskan?

Vätskan passerar genom ett antal specialreaktorer som belyses med UV ljus. När vätskan penetreras av UV ljuset avdödas bakterier/virus och mögelsvampar.Ja. Bakterier/Virus och mögelsvamparnas cellstruktur (DNA) skadas av UV ljuset och kan inte reproducera sig längre. Bakterier är det som orsakar den dåliga lukten och i takt med att antalet skadliga bakterier minskar, försvinner också lukten.Det beror på två saker. Dels hur nedsmutsad tanken är, dels hur stor volym som ska behandlas. Normalt tar det ca 2-5 dagar innan lukten försvinner. Märker du ingen skillnad efter sju dagar bör du byta vätska och städa ur tanken.Det finns ingen negativ påverkan. Eco-Clean maskinerna har en väl anpassad effekt som möjliggör en effektiv avdödning utan att påverka oljan/emulsionen negativt . Den bryts alltså inte ner, som kan vara en risk med för hög UV effekt.I preventivt syfte så går det bra att använda Eco-Clean maskinerna hela arbetsdagen. Så fort du märker att det börjar lukta illa i en maskin ska en behandling påbörjas.Inspektera tanken noga och avlägsna eventuella mögelansamlingar. Lägg i slangarna från Eco-Clean maskinen i tanken och tryck på start knappen, behandlingen kan du avsluta när det inte luktar illa längre.


Kolla i tanken om det finns mögel, om det finns, skrapa insidan på tanken så alla ev. mögelansamlingar kommer loss och fånga dessa med en håv eller dylikt. Lägg i slangarna från Eco-Clean maskinerna

och påbörja behandling som sedan ska pågå tills lukten försvunnit.Ja.Nej.Nej, Eco-Clean maskinerna ersätter biocidanvändningen.Serviceintervallet är 6000–9000 timmar beroende på maskinmodell.


 Ja, hjälper till att stabilisera pH.